+48 790 404 075 biuro@all4water.pl

Zamień Butlę

Ponad 35% firm w krajach Europy Zachodniej korzysta już z dystrybutorów bezbutlowych, przy czym tendencje te bardzo dynamicznie rosną. Co kształtuje taką sytuację? Jest to jedynie kwestia większej świadomości dotyczącej zdrowia, wygody oraz naszego bezpośredniego wpływu na środowisko

Główne argumenty

Zdrowie

Dystrybutory bezbutlowe stanowią swoistą fabrykę krystalicznie czystej i świeżej wody a to wszystko zaledwie na 1 m2 powierzchni, niezbędnej do ustawienia urządzenia. Trudno doszukiwać się analogii w dystrybutorach z butlami. O zdrowie dbamy od samego początku. Po dostaniu się wody do dystrybutora jest ona wielokrotnie filtrowana przy użyciu filtrów GAC (granulat węgla aktywnego), dzięki czemu zostaje oczyszczona z zanieczyszczeń organicznych, związków chemicznych, korygowany jest jej smak, zapach oraz barwa. Kolejno woda trafia do szczelnych bojlerów, gdzie jest podgrzewana lub schładzana. Tam też przeprowadzana jest sterylizacja wody (usuwanie wirusów i bakterii) dzięki naświetlaniu przepływającej wody promieniami lampy UV będącej najnowocześniejszą metodą oczyszczania wody bez utraty jej życiodajnych właściwości. Następnie podawana jest bezpośrednio do szklanki. Ręce, jako najbardziej zanieczyszczona część organizmu człowieka, są częściowo odseparowane, gdyż przyciski oddalone są od miejsca podawania wody. Sam zaś podajnik wody chroniony jest przed bakteriami i wirusami przez cząsteczki srebra znajdujące się w materiałach, z jakich zbudowany jest dystrybutor (BioCote). W niektórych urządzeniach wylewka dodatkowo została oświetlona jeszcze raz promieniami UV (Firewall UV).

Higiena

Woda nie stoi w butlach, nie jest nieprawidłowo transportowana i przechowywana, nie jest wystawiona na słońce, nie zmienia smaku jeżeli postoi w dystrybutorze, nie ma otwartych zbiorników i miejsc, gdzie mogą swobodnie rozmnażać się bakterie. Nie trzeba sprawdzać jej zawartości i jakości. Ciągle czuwa nad tym system monitorujący jej jakość (APMS) i blokujący dystrybutor w przypadku prawdopodobieństwa zanieczyszczenia.